Horokid Books

หนังสือเล่มเดียวในโลกที่คุณสร้างเอง เพื่อเก็บเป็นความทรงจำให้กับเด็กๆ

ชุดหนังสือ HoRoKid

Horokid book มีทั้งสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง

เด็กผู้ชาย

เด็กผู้หญิง

อยากสร้างหนังสือให้เด็กๆหรือยัง ?

มอบเป็นของขวัญเก็บความทรงจำให้เด็กๆ

ติดต่อเรา

บริษัท มัม แอนด์ มอร์ จำกัด
290/2 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


E-mail : info@horokid.com Phone : 082 959 5169

( แจ้งโอนเงิน ) ( นโยบายทางธุรกิจ TERM OF SERVICE )